תקנון אתר


בס"ד

07 מאי 2012
 
 
תקנון בנא משקאות
  
 האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

 
כללי:

1. מוקד הלקוחות של "אתר בנא משקאות" נועד לסייע ולתת מענה טלפוני ללקוחות  בטלפון 2229* שלוחה 1.


שעות פעילות "אתר בנא משקאות":

2. שעות הפעילות של מוקד שרות לקוחות הינן כדלקמן:
• ימים א' - ה' : 17:00 - 09:00 (מתשע בבוקר ועד חמש בערב).


אחריות:

3. אחריות על המוצרים והנתונים המופיעים על גבי המוצרים שנמסרו על-ידי ספקי המוצר וכל הכתוב הינו בהתאם לאחריות המפורסמת של הספקים. הלקוח לא יוכל לתבוע את "בנא משקאות" בגין הנחיות ו/או אחריות של הספק.


שימוש באתר:

4. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:
• חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.
• בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותו.
• שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.

לתשומת לבכם: "בנא משקאות" תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.


פרטיות:

5. זכויות יוצרים, סמני מסחר, פטנטים, עיצוב האתר, יישומים, מדגמים, תוכנות, קבצים גרפיים, טקסטים, תמונות, וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של "בנא משקאות", או של צד שלישי ש"בנא משקאות" קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.
6. השמות "בנא משקאות" ושם הדומיין של האתר, לרבות סימני המסחר של "בנא משקאות" הם בבעלות מלאה ובלעדית של "בנא משקאות", ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.
7. השימוש באתר נועד אך ורק לשימוש פרטי, ומוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים.


שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר:
 
8. כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את "בנא משקאות", בעל האתר ו/או מקימיו ו/או ממפעיליו ו/או מנהליו ו/או מטעמם, בגין כל תביעה ו/או הוצאה  ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהם כולל הוצאות משפטיות, כל מחלוקת משפטית בין רוכש/ לקוח /גולש באתר לבין האתר בשל פעילותו באמצעות האתר, תתברר בישראל בבתי המשפט ברחובות בלבד.
 
 
 

 

 


 

חדש בבנא
חריטה אישית על בקבוק